Dauphin obscur ou dauphin de Gray

Dauphin obscur ou dauphin de Gray